bộ giao thông

Học cách đưa ra quyết định dứt khoát và thông mình từ tỷ phú Richard Branson

Không hành động theo cảm tính, luôn tìm hiểu rõ mấu chốt vấn đề, cân nhắc tác động cả